שיטות אבחוןקיימות שיטות רבות לאבחון מצבים רפואיים לפי הרפואה הסינית. זהו תהליך מורכב וחשוב, שראשיתו באיסוף אינפורמציה על המטופל באמצעות מספר מגוון של כלים אבחוניים.​לאחר שנבנית תמונת מצב המטופל, נקבעת האסטרטגיה הטיפולית הייחודית לפיה יבנה הטיפול. האבחון הסיני משלב תיאוריות על בסיס מודלים רפואיים סינים אך יחד עם זאת משלב התבוננות יצירתית ושימוש באינטואיציה. תהליך האבחון הסיני נחשב לאומנות בפני עצמה.

הרפואה הסינית מאבחנת את המטופל באמצעות מספר רב של סוגי אבחנות:

 

אבחון על פי מודלים סיניים וביניהם:

מודל ה-YIN/YANG
מודל חמשת האלמנטים
מודל ארבעת השכבות
מודל שמונת העקרונות


אבחון באמצעות כלים נוספים הנשענים על המודלים הסיניים:
אבחון באמצעות מגע
אבחון באמצעות תשאול
אבחון באמצעות קול והרחה
אבחון באמצעות התבוננות על הפנים
אבחון באמצעות התבוננות ביציבה
אבחון באמצעות התבוננות בלשון
אבחון על ידי חישת דופקמאת: מירב ישראלי, מטפלת ברפואה סינית

סוגי טיפולים